Cennik

Badania na ustalenie ojcostwa, macierzyństwa lub innych stopni pokrewieństwa na potrzeby sądowe wykonywane są w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UM w Poznaniu od momentu pobrania materiału do badań aż do momentu wydania opinii. Wymazy z jamy ustnej lub krew pobierane są przez doświadczony i wykwalifikowany personel laboratorium, sporządzany jest protokół pobrania materiału do badań, każda ze stron potwierdza tożsamość drugiej osoby oraz sprawdzane są dokumenty ze zdjęciem stron oraz akt urodzenia dziecka. 

Powyższe badanie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującą Procedurą Badawczą w laboratorium, która jednocześnie spełnia normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005, na podstawie 15 markerów STR plus marker amelogeniny.

Opinia potwierdzająca ojcostwo badanego mężczyzny lub macierzyństwo badanej kobiety wydana jest w momencie uzyskania szansy ojcostwa lub macierzyństwa (PI lub MI) wynoszącej, co najmniej 1000 000 - zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Wartość PI lub MI na tym poziomie pozwala wnioskować o prawdopodobieństwie ojcostwa lub macierzyństwa graniczące z pewnością. W przypadku uzyskania wartości poniżej 1000 000 ekspertyza jest poszerzana o inne markery STR. 

Niezgodność alleliczną pomiędzy domniemanym ojcem lub matką a dzieckiem w co najmniej 4 markerach STR, pozwala na wykluczenie ojcostwa lub macierzyństwa ze 100%  pewnością. 

Cena badania genetycznego na ustalenie ojcostwa, macierzyństwa lub innych stopni pokrewieństwa na potrzeby sądowe jednej osoby wynosi 769,77zł

Cena badania genetycznego na ustalenie ojcostwa, macierzyństwa lub innych stopni pokrewieństwa na potrzeby sądowe dwóch osób wynosi 1539,55zł

Cena badania genetycznego na ustalenie ojcostwa, macierzyństwa lub innych stopni pokrewieństwa na potrzeby sądowe trzech osób wynosi 2309,33zł

 

Dla Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości przed każdym badaniem przygotowujemy pisemną kalkulację kosztów za analizę, metody, które zostaną zastosowane oraz termin wydania opinii.

Nadmieniamy, że w ostatnim roku wszystkie sprawy zlecone nam przez Prokuratur lub Sądy zostały wydane w terminie.

Do analizy śladów biologicznych przeprowadzona jest analiza statystyczna, dzięki której możliwe jest stwierdzenie szansę powtórzenia się np. uzyskanego profilu genetycznego w badanej bazy danych profili genetycznych. Uzyskany Iloraz wiarygodności (LR) poprzez ww. analizę statystyczną wskazuje na poziom wartości dowodowej z badań DNA.

 

 

 

 CENY WYŻEJ PODANE ZAWIERAJĄ PODATEK VAT

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Pracownia Genetyki Sądowej
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. 61 8546416, faks. 618662158
Pn - Pt. od 7:15 do 15:15,
e-mail: badaniadna@ump.edu.pl

Do pobrania