Zabezpieczenie materiału do badań

ZABEZPIECZENIE MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH

Zabezpieczenie materiału do badań genetycznych powinno być przeprowadzane w warunkach sterylnych, z użyciem jałowych wymazówek.
Przed przystąpieniem do pobrania personel laboratorium przygotowuje odpowiednią liczbę pakietów oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
W celu przedstawienia wyniku z badania genetycznego w Sądzie lub Prokuraturze pobranie materiału biologicznego odbywa się w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej. Strony powinny się stawić w komplecie na ustalony termin pobrania materiału biologicznego.
Od każdej osoby pobierane są 2 próbki oznakowane odpowiednio imieniem i nazwiskiem osoby.
Przed przystąpieniem do pobierania materiału należy zweryfikować tożsamość osób poddawanych badaniu.
Przed pobraniem materiału od każdej z osób należy założyć nową parę rękawiczek.
Materiał do badań należy pobierać od każdej z osób odrębnie, na wymazówki, przecierając nimi około dziesięciokrotnie wewnętrzną stronę lewego i prawego policzka osoby badanej, po czym każdą wymazówkę umieścić w osobnej opisanej probówce - osłonce wymazówki.
Po pobraniu materiału w postaci wymazów z jamy ustnej należy naciąć dno osłonki, w którą wkłada się wymazówkę zawierającą komórki nabłonkowe z DNA , celem uniknięcia rozwoju mikroorganizmów, np. pleść, które mogą być przyczyną degradacji DNA.

 

Do pobrania