Oferta

Pracownia Genetyki Sądowej  KiZMS UM w Poznaniu oferuje następujące badania:

- ustalanie ojcostwa oraz innych stopni pokrewieństwa z odpowiednią analizą biostatystyczną dla obu analiz;

- wstępną identyfikację śladów biologicznych:

            - krwi                                             

            - śliny

            - nasienia

            - moczu

- analizę genetyczną (ustalenie profilu genetycznego, analizę mieszanin DNA) śladów biologicznych w postaci:

- niedopałków papierosów;

- wymazów;

- plam krwi;

- plam nasienia;

- wyskrobin spod paznokci;

- włosów;

-`materiału zatopionego w kostkach parafinowych;

- materiału kostnego;

- ślady naskórka i inne.

Powyższa analiza genetyczna oparta jest na badaniu markerów STR. W razie konieczności analiza może zostać poszerzona o markery Y-STR, X-STR oraz o sekwencjonowanie regionów HVSI i HVSII mitochondrialnego DNA.

Do analizy śladów biologicznych przeprowadzona jest analiza statystyczna, dzięki której możliwe jest stwierdzenie szansy powtórzenia się np. uzyskanego profilu genetycznego w badanej populacji. Uzyskany Iloraz wiarygodności (LR), poprzez ww. analizę statystyczną, wskazuje na poziom wartości dowodowej z badań DNA.

Przed badaniem dla każdego organu zlecającego   przygotowujemy pisemną kalkulację kosztów analizy, metody, które zostaną zastosowane oraz termin wydania opinii.

Nadmieniamy, że w ostatnim roku wszystkie sprawy zlecone nam przez Prokuratury lub Sądy zostały wydane w uzgodnionym terminie.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Pracownia Genetyki Sądowej
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. 61 8546416, faks. 618662158

Pn - Pt. od 7:15 do 15:15