Interpretacja analizy statystycznej

INTERPRETACJA ANALIZY STATYSTYCZNEJ

Do analizy śladów biologicznych przeprowadzana jest analiza statystyczna, dzięki której możliwe jest stwierdzenie szansy powtórzenia się np. uzyskanego profilu genetycznego w badanej populacji. Uzyskany Iloraz Wiarygodności (LR), poprzez ww. analizę statystyczną, również wskazuje na poziom wartości dowodowej z badań DNA.

Iloraz Wiarygodności (LR) przedstawiany jest jako wysoki lub niski stopień niepewności uzyskanych wyników z badań genetycznych w formie ilorazu pomiędzy hipotezą Prokuratora (Hp) oraz hipotezą Obrońcy (Ho).

LR = Pr E (Hp)

        Pr E (Ho)

Przykład:

Hipoteza Prokuratora: plama krwi należy do podejrzanego (przede wszystkim są to cele przedstawione w postanowieniu Prokuratury).

Hipoteza Obrońcy: plama krwi nie należy do podejrzanego.

Dodatkowo można obliczyć LR stosując odpowiednie programy statystyczne w próbach stanowiących  mieszaniny DNA  oraz w sprawach o ustalenie pokrewieństwa. 

Interpretacja werbalna LR: 

LR                             Wartość dowodowa 

  1  --------------------------  bez wartości

1 - 10 ----------------------  słaby dowód

10 - 100 ------------------- umiarkowany dowód    

100 - 10 000 -------------  umiarkowanie mocny dowód

10 000 - 1000 000------ bardzo mocny dowód

> 1000 000 -------------- skrajnie mocny dowód  

przydatne linki: http://forensim.r-forge.r-project.org/misc/3_NFI_experience.pdf

http://home.agh.edu.pl/~zobmat/2016/wyr_pilispiotr/